Gallery - Kategoria: INNE MIASTA - Obraz: MPK Inowrocław Volvo 7900 Hybrid #802 - Poznańskie Autobusy