Gallery - Kategoria: INNE MIASTA - Obraz: MPK Inowrocław Volvo 7900 Hybrid #810 - Poznańskie Autobusy