Gallery - Kategoria: INNE MIASTA - Obraz: Solaris Urbino 12 #666 MZK Bydgoszcz. - Poznańskie Autobusy