Gallery - Kategoria: INNE MIASTA - Obraz: Solaris Urbino 12 #A804 Irex & Meteor Olsztyn - Poznańskie Autobusy