Gallery - Kategoria: INNE MIASTA - Obraz: Solaris Urbino 18 (IV) PR789 MPK Kraków - Poznańskie Autobusy