Gallery - Kategoria: INNE MIASTA - Obraz: Solaris Urbino 12 - MZK Bielsko-Biała - Poznańskie Autobusy