Gallery - Kategoria: INNE MIASTA - Obraz: Solaris Urbino 15 #34 Transgór Mysłowice - Poznańskie Autobusy