Gallery - Kategoria: INNE MIASTA - Obraz: Solbus SN11M #505 MPK Inowrocław - Poznańskie Autobusy