Gallery - Kategoria: Warszawa - Obraz: Solaris Urbino 18 #A702 Mobilis Mościska - Poznańskie Autobusy