Gallery - Kategoria: Wrocław - Obraz: Volvo 7000A #7008 - Poznańskie Autobusy