Galeria - Kategoria: Tabor techniczny, turystyczny i szkoleniowy - Obraz: Kapena Falcon 391E #1993 - Poznańskie Autobusy