Gallery - Kategoria: INNE MIASTA - Obraz: Solaris Urbino 12 #A813 Irex & Meteor Olsztyn - Poznańskie Autobusy