Gallery - Kategoria: INNE MIASTA - Obraz: Solaris Urbino 12 #170 PKM Katowice. - Poznańskie Autobusy