Gallery - Kategoria: INNE MIASTA - Obraz: Solaris Urbino 18 #170 MZK Bielsko Biała - Poznańskie Autobusy