Gallery - Kategoria: INNE MIASTA - Obraz: Solaris Urbino 18 MPK Łódź. - Poznańskie Autobusy