Gallery - Kategoria: INNE MIASTA - Obraz: Solaris Urbino 8,9LE #11 Transgór Mysłowice. - Poznańskie Autobusy