Gallery - Kategoria: INNE MIASTA - Obraz: Solbus SN11M #163 KM Kolobrzeg - Poznańskie Autobusy